Kamerabevakning i Handelsträdgården

Enligt dataskyddsförordingen (se även GDPR) och kamerabevakningslagen (se nedan).

 • Ändamålet med kamerabevakningen är att förhindra och utreda brott.
 • Vår rättsliga grund för kamerabevakning är en intresseavvägning mellan att vi kan komma att behandla personuppgifter i vissa fall utan samtycke från den som blivit filmad via vår kameraövervakning och NOKK AB:s behov av att förhindra och utreda brott.
 • Vår rättsliga grund för kamerabevakning grundar sig i att NOKK AB (Handelsträdgården Löfstad Slott) har varit utsatta för flera inbrott (Tre tillfällen under år 2020) där förövare har tillgripit vår egendom. Ytterst är de brott NOKK AB utsatts för,  på sikt ett hot mot företagets existens. Därför har det varit helt nödvändigt för företaget att höja säkerheten på flera punkter, varav en är att övervaka med avancerad värmekamera som också larmar utryckning, i syfte att förhindra brott. Det andra är om någon förövare ändå tillgriper sig vår egendom, eller förstör egendom, så spelar vi in och lagrar film, som sedan kan användas för att utreda brott för en särskild händelse. Vid inbrott är det också vanligt att förövare har varit på plats i förväg under ordinarie öppettider för reka. Vidare har vi haft stölder under ordinarie öppettider, varav kamerabevakningen med inspelning är igång dygnet runt.
 • Personuppgiftsansvarig är NOKK AB, ombud är Henrik Ståhl.
 • NOKK AB har i sin konsekvensbedömning vidtagit en rad tekniska åtgärder, regler och rutiner för att minska risken för intrång i den enskildes personliga integritet.
 • De som filmas via kamerabevakningen har rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
 • Inspelat material lagras på en NVR (Network Video Recorder) i ca 3 dagar, systemet har två hårddiskar, när den ena är full, så spelar den över den andra hårddisken med nytt material. På så sätt sparas inte inspelad film längre än syftet.
 • Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda inspelat material. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda data som överförs över internet.
 • De datorer/servrar som används för att lagra inspelat material lagras i en säker miljö. Dvs låst och larmat.
 • Inspelat material granskas endast och enbart efter en händelse där brott har begåtts.
 • Inspelat material delas inte till tredje part, men undantag i det fall polismyndigheten begär ut material för att utreda brott. Eller om Försäkringsbolag begär ut material för att stödja bevis gällande ersättningsanspråk, eller för att driva civilrättslig process mot dömd brottsförövare mot NOKK AB.
 • Vill ni ha mer information om vår kamerabevakning, eller hur vi hanterar inspelat material, eller hur vi hanterar personuppgifter, kan ni antingen maila info@handelstradgarden.se eller ringa 076-422 53 38